Liebert PSA Line-Interactive UPS

Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA1000MT3-120U)
$146.68
Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA1000MT3-120U)
1000VA/600W/120V, 6 NEMA 5-15R backup outlets, 2 NEMA 5-15R surge outlets

Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA1500MT3-120U)
$275.00
Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA1500MT3-120U)
1500VA/900W/120V, 6 NEMA 5-15R backup outlets, 2 NEMA 5-15R surge outlets
 
Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA500MT3-120U)
$98.80
Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA500MT3-120U)
500VA/300W/120V, 3 NEMA 5-15R backup outlets, 1 NEMA 5-15R surge outlet

Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA650MT3-120U)
$116.28
Liebert PSA Line-Interactive UPS (PSA650MT3-120U)
650VA/390W/120V, 3 NEMA 5-15R backup outlets, 1 NEMA 5-15R surge outlet